ARS CME – smernice, štatút, prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)

ARS CME – prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí do elektronického kreditného systému CME (EKS CME) na www.kreditycme.sk

Dokument na stiahnutie (PDF)

Štatút ARS CME (pdf)

Smernice SLK, SLS, ARSCME