Organizačná štruktúra SLS

Prezídium SLS

PREZÍDIUM Slovenskej lekárskej spoločnosti funkčné obdobie 2016 – 2019 Prezident: Dr.h.c. prof. MUDr. Ján

Dozorná rada SLS

Dozorná rada Slovenskej lekárskej spoločnosti funkčné obdobie 2016 – 2019 MUDr. Jozef Babala, PhD.

Organizačné zložky

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY A KOLEKTÍVNI ČLENOVIA SLS Odborné spoločnosti SLS (kódy, názvy a počty členov) Odborné

Pridružení členovia Slovenskej lekárskej spoločnosti

1. Slovenská ortodontická spoločnosť (SOS – 252) 2. Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť (SOTS –

Sekretariát

Sekretariát Slovenskej lekárskej spoločnosti Cukrová 3, 813 22 Bratislava tel:00421 2  5292 2020, 5292