Organizačná štruktúra SLS

Prezídium SLS

PREZÍDIUM Slovenskej lekárskej spoločnosti funkčné obdobie 2016 – 2019 Prezident: Dr.h.c. prof. MUDr. Ján

Dozorná rada SLS

Dozorná rada Slovenskej lekárskej spoločnosti funkčné obdobie 2016 – 2019 MUDr. Jozef Babala, PhD.

Sekretariát

Sekretariát Slovenskej lekárskej spoločnosti Cukrová 3, 813 22 Bratislava tel:00421 2  5292 2020, 5292