Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek UNB a Slovenská transplantologická spoločnosť SLS organizujú