Členstvo SLS v medzinárodných mimovládnych organizáciách

1. WMA (World Medical Association) – Svetová asociácia medicínskych spoločností

2. EFMA (European Forum of Medical Association) – Európske fórum medicínskych spoločností

3. WHO (World Health Organization) – Svetová zdravotnícka organizácia

4. UEMS (Union of European Medical Specialists) – Únia európskych medicínskych špecialistov

5. CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) – Medzinárodná rada medicínskych vedeckých organizácií

6. CPME (Standing Committee of European Doctors) – Stála komisia európskych lekárov