Memorandum o spolupráci SLK a SLS

Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdeláva