Odborné vedecké podujatia – november 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
03.11. 17 1164 080 Transplantfórum Košice
03.-04.11. 17 1042 032 Sympózium praktickej neurológie T. Lomnica www.solen.sk
03.-04.11. 17 1152 062 II. Šmiralove dni Bratislava gulisova@sls.sk
06.-07.11. 17 1072 090 XVIII. odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz Tále marketing@amedi.sk
09.11. 17 1043 040 6. sl.konferencia o zriedkavých chorobách-kazuistiky Bratislava www.solen.sk
09.-10.11. 17 1061 003 10.Clinical update postgraduate Bratislava kurucova@sls.sk
09.-10.11. 17 1149 083 Martinský deň cievnej chirurgie Martin www.farmi-profi.sk
16.11. 17 1168 03221 Epilepsia-nové poznatky Bratislava zaborska@berlina.sk
17.-18.11. 17 1144 050 I. Kongres slovenskej stomatologickej spoločnosti Jasná
22.11. 17 1134 086 Farmakoekonomika na Slovensku Bratislava bielikova@sls.sk
23.11. 17 1073 023 145. Internistický deň Bratislava marketing@amedi.sk
23.-24.11. 17 1146 046 XXI. Jesenná rehabilitačná konferencia Nové Zámky bielikova@sls.sk
23.-25.11. 17 1004 04433 XV. Psychofarmakologické sympózium Smolenice gulisova@sls.sk
23.-25.11. 17 1074 040 12. Slovenský pediatrický kongres marketing@amedi.sk
24.-25.11. 17 1159 097 2. Slovenské sympózium pre liečenie rán www.farmi-profi.sk
28.11. 17 1044 085 Dialógy v pediatrii 2017/2 Bratislava www.solen.sk
29.11.-1.12. 17 1147 071 Konferencia SSPEV Martin gulisova@sls.sk
30.11.-2.12. 17 1063 081 XVIII. kongres SSEDK žilina petrovicova@sls.sk
30.11.-2.12. 17 1166 036 21. Košické chemoterapeutické dni a XIII. konferencia sestier pracujúcich v onkológii Košice kurucova@sls.sk