Odborné vedecké podujatia – apríl 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
05.-07.04. 18 1037 083 XXII. slovenský kongres cievnej chirurgie Jasná www.cievnachirurgia2018.sk
06.04. 18 1057 4098 XXII. stretnutie detských hematoonkológov, transfuziológov a onkológov Bratislava kurucova@sls.sk
06.04. 18 1064 023 58. Dérerov memoriál a Dérerov deň Bratislava marketing@amedi.sk
12.04. 18 1059 044 17. Dobrotkov deň Bratislava petrovicova@sls.sk
12.-14.04. 18 1003 073 33. kongres Sl.  hypertenziologickej spoločnosti Žilina www.hypertenzia.org
12.-14.04. 18 1063 3208 Škola SM, VI.ročník Štrbské Pleso www.progress.eu.sk
18.04. 18 1029 063 10. workshop SSKF Bratislava
19.-20.04. 18 1039 040 Pediatria pre prax Bratislava www.solen.sk
20.04. 18 1005 069 11. deň kliniky algeziológie Banská Bystrica
20.-21.04. 18 1084 054 Onkourologické sympózium Jasná www.amedi.sk
20.-21.04. 18 1012 050 IKE-medzinárodné stomatologické stretnutie Košice www.zdravyusmev.sk
23.-24.04. 18 1068 042 15. Guhrove dni dýchania Tatranská Polianka www.progress.eu.sk
25.04. 18 1040 001 VIII. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava www.solen.sk
26.-27.04. 18 1034 03594 SEKCAMA Bratislava gulisova@sls.sk
26.-27.04. 18 1041 065 4. konferencia Sl.spoločnosti radiačnej onkológie Ružomberok www.solen.sk
26.-28.04. 18 1085 1772 50. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich Bratislava www.amedi.sk
26.-28.04. 18 1086 090 IX. Slovenský vakcinologický kongres Štrbské Pleso www.amedi.sk