Odborné vedecké podujatia – apríl 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
05.-07.04. 18 1037 083 XXII. slovenský kongres cievnej chirurgie Jasná www.cievnachirurgia2018.sk
06.04. 18 1057 4098 XXII. stretnutie detských hematoonkológov, transfuziológov a onkológov Bratislava kurucova@sls.sk
06.04. 18 1064 023 58. Dérerov memoriál a Dérerov deň Bratislava marketing@amedi.sk
12.04. 18 1059 044 17. Dobrotkov deň Bratislava petrovicova@sls.sk
12.-14.04. 18 1003 073 33. kongres Sl.  hypertenziologickej spoločnosti Žilina www.hypertenzia.org
12.-14.04. 18 1063 3208 Škola SM, VI.ročník Štrbské Pleso www.progress.eu.sk
13.-14.04. 18 1153 042 Seminár pre pneumológov Senec z.pancikova@chiesi.com
14.04. 18 1138 024 Deň detskej kardiológie Bratislava www.cardiology.sk
18.04. 18 1033 063 10. workshop SSKF Bratislava petrovicova@sls.sk
19.-20.04. 18 1109 018 X. Hemofilické dni Bratislava www.farmi-profi.sk
19.-20.04. 18 1039 040 Pediatria pre prax Bratislava www.solen.sk
20.04. 18 1005 069 11. deň kliniky algeziológie Banská Bystrica
20.-21.04. 18 1084 054 Onkourologické sympózium Jasná www.amedi.sk
20.-21.04. 18 1012 050 IKE-medzinárodné stomatologické stretnutie Košice www.zdravyusmev.sk
20.-21.04. 18 1153 042 Seminár pre pneumológov Nový Smokovec z.pancikova@chiesi.com
20.-21.04. 18 1100 032 Akadémia Parkinson 2018 Piešťany www.berlina.sk
25.04. 18 1040 001 VIII. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava www.solen.sk
26.-27.04. 18 1034 03594 SEKCAMA Bratislava gulisova@sls.sk
26.-27.04. 18 1041 065 4. konferencia Sl.spoločnosti radiačnej onkológie Ružomberok www.solen.sk
26.-28.04. 18 1085 1772 50. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich Bratislava www.amedi.sk
26.-28.04. 18 1086 090 IX. Slovenský vakcinologický kongres Štrbské Pleso www.amedi.sk
27.-28.04. 18 1137 038 Východoslovenský bioptický seminár Košice cytopathos s.r.o.
27.-28.04. 18 1153 042 Seminár pre pneumológov Vyhne z.pancikova@chiesi.com