Odborné vedecké podujatia – apríl 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
4.-6.04.2019 19-1025/083 XXIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou

 

Jasná www.sscch.sk
4.-6.04.2019 19-1024/073 XXXIV. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

 

Jasná www.hypertenzia.org www.farmi-profi.sk
24.04.2019 19-1038/001 IX.sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava www.solen.sk
24.04.2019 19-1017/0129  

Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne

Trenčín www.fntn.sk
25.-26.04.2019 19-1026/018 XI.Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou Bratislava www.hematology.sk
25.-26.04.2019 19-1039/03220 Slovenský a český XII. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou Bratislava www.solen.sk
25.-26.04.2019 19-1040/040 Pediatria pre prax, 59.pediatrické dni Bratislava www.solen.sk
26.04.2019 19-1005/069 „Deň kliniky algeziológie“ Banská Bystrica www.pain.sk

kurucova@sls.sk