Odborné vedecké podujatia – apríl 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
3.04.2019 19-1128/04456 Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializovanej príprave

 

Bratislava www.psychiatry.sk
4.-6.04.2019 19-1025/083 XXIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou

 

Jasná www.sscch.sk
4.-6.04.2019 19-1024/073 XXXIV. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

 

Jasná www.hypertenzia.org www.farmi-profi.sk
5.-6.04.2019 19-1063/ Onkourologické sympózium
Donovaly www.amedi.sk
10.04.2019 19-1154/063 Inovatívne lieky v medicíne
Bratislava www.klinickafarmakologia.sk
11.04.2019 19-1098/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
11.04.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
11.-12.04.2019 19-1166/005 CELGENE CEE Immunology Summit 2019
Bratislava www.tajpan.com
11.-12.04.2019 19-1152/042 XXXVI. Zoborský deň a XVII. Bitterov osteologický deň  Nitra sekretlzs@snzobor.sk

www.snzobor.sk

11.-13.04.2019 19-1064/090 X.Slovenský vakcinologický kongres Tatranská Lomnica marketing@amedi.sk

www.amedi.sk

12.-13.04.2019 19-1184/003 Kolokvium klinickej výživy
Hodruša Hámre info@proevents.sk
12.-13.04.2019 19-1065/017 XIX. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS Bratislava www.sgps.sk
12.-13.04.2019 19-1053/044 Pohľady do psychiatrie
Tatranská Lomnica www.lundbeck.com
17.04.2019 19-1154/063 Inovatívne lieky v medicíne
Bratislava www.klinickafarmakologia.sk
24.04.2019 19-1038/001 IX.sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava www.solen.sk
24.04.2019 19-1154/063 Inovatívne lieky v medicíne
Bratislava www.klinickafarmakologia.sk
24.04.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
24.04.2019 19-1017/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk
25.04.2019 19-1182/029 Mykopatologická konferencia
Bratislava www.tajpan.com
25.04.2019 19-1099/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
25.04.2019 19-1189/140 Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok
Kežmarok
25.-26.04.2019 19-1026/018 XI.Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou Bratislava www.hematology.sk
25.-26.04.2019 19-1039/03220 Slovenský a český XII. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou Bratislava www.solen.sk
25.-26.04.2019 19-1040/040 Pediatria pre prax, 59.pediatrické dni Bratislava www.solen.sk
26.04.2019 19-1187/005 XI.kurz modernej dermatológie a kozmetológie pre rezidentov a lekárov v odbore
Bratislava beata.kacakova@null.sk
26.04.2019 19-1005/069 „Deň kliniky algeziológie“ Banská Bystrica www.pain.sk

kurucova@sls.sk

26.-27.04.2019 19-1116/078 XIV. OSTEOFÓRUM Košice www.osteoporoza.sk

vician@sls.sk

29.-30.04.2019 19-1066/090 XIX. odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz Tále marketing@amedi.sk

www.amedi.sk

www.epis.sk

www.vzbb.sk

30.04.2019 19-1195/109 Vedecko-pracovná schôdza Spolku lekárov Kysúc Čadca