Odborné vedecké podujatia – december 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
5.-6.12.2019 19-1077/040 XXI. Prešovské pediatrické dni Prešov www.amedi.sk
6.12.2019 19-1146/019 Monotematický hepatologický deň 2019 Bratislava www.slovhep.sk
6.-7.12.2019 19-1087/047 XII. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium Piešťany zuzana.fuzova@tajpan.com

http://www.srs-sls.sk/

12.12.2019 19-1110/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com