Odborné vedecké podujatia – január 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
12.-13.01. 18 1025 050 Súčasné prístupy v protetike Bratislava info@dentlyacademia.sk
17.01. 18 1067 023 Vzácne choroby z pohľadu internistu Košice www.progress.eu.sk
17.-18.01. 18 1056 090 Škola očkovania pre VLD Bratislava www.szu.sk
17.-20.01. 18 1001 333 7. zimné urologické sympózium Štrbské Pleso kurucova@sls.sk
19.-20.01. 18 1050 017 II. onkogynekologický kongres Košice www.edumed.sk
22.01. 18 1011 050 Ochorenie tpd kĺbu Košice
24.01. 18 1031 042 Semináre pre pneumológov Prešov bielikova@sls.sk
24.01. 18 1067 023 Vzácne choroby z pohľadu internistu Banská Bystrica www.progress.eu.sk
25.01. 18 1060 063 Medicamenta Nova Bratislava bielikova@sls.sk
25.-26.01. 18 1055 4098 Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Bratislava info@detomsrakovinou.sk
25.-27.01. 18 1010 050 Efektívny manažment parodontológie Prešov www.zdravyusmev.sk
26.-27.01. 18 1069 018 Aktuality v hematológii Banská Bystrica www.rowex.sk
27.01. 18 1092 4499 Interdisciplinárny prístup k liečbe vybraných psychiatrických a neurologických ochorení Tále adriana.godoova@krka.biz