Odborné vedecké podujatia – júl 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník