Odborné vedecké podujatia – júl 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník