Odborné vedecké podujatia – máj 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
02.-04.05. 18 1051 042 II. kongres SPFS a XXIV. Bardejovské dni pneumológov Bardejovské Kúpele
04.-05.05. 18 1087 023 Kazuistiky z internej medicíny Demänovská dolina www.amedi.sk
11.-12.05. 18 1071 018 Myelómové fórum 2018 Bratislava www.rowex.sk
11.-13.05. 18 1088 085 3. dni primárnej pediatrie Demänovská dolina www.amedi.sk
15.-16.05. 18 1007 090 VIII. odb.konferencia Surveillance chronických ochorení
16.05. 18 1093 070 Angiologický deň Bratislava petrovicova@sls.sk
17.-19.05. 18 1015 019 46. májové hepatologické dni Donovaly www.46mhd.sk
17.-19.05. 18 1102 032 EXPY Košice www.progress.eu.sk
17.-19.05. 18 1127 003 XXV. kongres SSAIM Jasná kurucova@sls.sk
24.-26.05. 18 1072 094 XXV. sl.-česká konferencia o hemostáze a trombóze Martin www.rowex.sk
25.05. 18 1009 070 XI. lymfologický deň T. Lomnica
25.05. 18 1141 1070 VII. jarná konferencia klinickej farmácie Komárno vician@sls.sk
31.05.-1.06. 18 1130 097 8. stredoeurópsky popáleninový kongres Bratislava farmi-profi.sk
31.05.-2.06. 18 1002 005  XIV. kongres sl. a čs. dermatovenerológov Jasná kurucova@sls.sk
31.05.-2.06. 18 1042 03220 52. sl.-čs.dni detskej neurológie

XXVIII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Starý Smokovec www.solen.sk
31.05.-2.06. 18 01 006 XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou Štrbské Pleso petrovicova@sls.sk