Odborné vedecké podujatia – marec 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
7.-9.03.2019 19-1033/0504 Efektívny manažment parodontológie v modernej praxi 2.

 

Prešov www.zdravyusmev.sk
8.-10.03.2019 19-1006/068 Základy manuálnych techník pri vyšetrení a liečbe porúch krčnej chrbtice a pleca Bratislava www.manumed.sk

petrovicova@sls.sk

15.-16.03.2019 19-1037/03220 XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

 

Bratislava www.solen.sk
22.03.2019 19-1034/0504 Moderná pedostomatológia v kocke

 

Bratislava www.perio.sk www.dentlyacademia.sk
23.03.2019 19-1016/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne

 

Trenčín www.fntn.sk
29.-30.03.2019 19-1052/042 XV.Pneumologické dni dr.Guhra
29.-31.03.2019 19-1007/068 Základy manuálnych techník pri vyšetrení a liečbe porúch krčnej chrbtice a pleca Bratislava www.manumed.sk

petrovicova@sls.sk