Odborné vedecké podujatia – november 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
08.-09.11. 18 1046 040 7. konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava www.solen.sk
15.-16.11. 18 1049 031 Neurochirurgický kongres Nitra www.agenturakami.sk
22.-23.11. 18 1030 015 Martinský endoskop Martin www.althurayaholdings.com
23.11. 18 1022 05049 Preventívna a liečebná stomatologická starostlivosť u detí a dorastu Bratislava
28.11.-01.12. 18 1004 032  Česko-slovenský neurologický zjazd
29.-30.11. 18 1082 042 X. Bratislavské vianočné dni pneumológov Bratislava jana.chrenková@tajpan.com