Odborné vedecké podujatia – október 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
11.-12.10. 18 1023 050 Slovakodent 2018 Žilina www.zdravyusmev.sk
11.-13.10. 18 1076 009 Endokrinologické dni Bratislava www.progress.eu.sk
12.-13.10. 18 1073 094 5. Svetový deň trombózy Martin www.rowex.sk
18.-19.10. 18 1079 043 XII. Martinské dni Martin www.agenturakami.sk
18.-20.10. 18 1081 080 2. kongres sl.transplantologickej spoločnosti s medinárodnou účasťou Bratislava jana.chrenkova@tajpan.com
20.-24.10. 18 1013 050 Dentálny týždeň v Tatrách Horný Smokovec www.zdravyusmev.sk
22.10. 18 1020 050 Rizikový pacient v zubnej ambulancii Košice www.zdravyusmev.sk
25.-26.10. 18 1033 063 28. konferencia klinickej farmakológie Bratislava bielikova@sls.sk
25.-27.10. 18 1074 018 IX. Bratislavské hemtologické a transfuziologické dni Bratislava www.rowex.sk
26.-27.10. 18 1026 050 Súčasné prístupy v detskej stomatológii Bratislava www.zdravyusmev.sk
26.-27.10. 18 1045 032 Sympózium praktickej neurológie Tatranská Lomnica www.solen.sk
26.-27.10. 18 03 006 XVI. sl. obezitologické dni Žilina petrovicova@sls.sk