Odborné vedecké podujatia – október 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
3.-4.10.2019 19-1044/032 IX.Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči

 

Levoča www.solen.sk
3.-5.10.2019 19-1011/069 XXI. Česko-slovenské dialógy o bolesti

XXVII. Slovenské dialógy o bolesti

 

Stará Lesná

 

www.pain.sk/dialogy/2019
18.-20.10.2019 19-1009/068 Základy manuálnych techník pri vyšetrení a liečbe porúch LS chrbtice a panvy

 

Bratislava www.manumed.sk

petrovicova@sls.sk

19.-23.10.2019 19-1037/0504 Dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách (24.ročník) Vysoké Tatry www.zdravyusmev.sk

helenahatalova87@gmail.com

24.-25.10.2019 19-1045/032 Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIII. ročník Tatranská Lomnica www.solen.sk
25.-26.10.2019 19-1046/032 31.slovenský a český epileptologický zjazd Tatranská Lomnica www.solen.sk
30.10.2019 19-1021/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk