Odborné vedecké podujatia – september 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
07.-09.09. 17 1003 046 Zasadnutie UEMS Bratislava bielikova@sls.sk
18.-20.09. 17 1006 020 XXV. odb.konferencia Životné podmienky a zdravie Nový Smokovec kurucova@sls.sk
20.-22.09. 17 1025 061 49. dni posudkového lekárstva Levice bielikova@sls.sk
21.-22.09. 17 1039 032 IX. pracovné dni neuropsychiatrie Levoča www.solen.sk
21.-22.09. 17 1115 109 XXV. Hálkove lekárske dni Čadca kurucova@sls.sk
21.-22.09. 17 1155 096 IV. Somnologické dni pre sestry a laborantov Sliač petrovicova@sls.sk
21.-23.09. 17 1175 036 Dni mladých onkológov Horný Smokovec Tajpan s.r.o.
22.-23.09. 17 1070 007 32. celoštátna konferencia sp. dorastového lekárstva Staré Hory marketing@amedi.sk
27.09. 17 1160 118 52. Nitriansky lekársky deň Nitra gulisova@sls.sk
27.-29.09. 17 1129 012 63. kongres sl. a čs.detských chirurgov Tále bielikova@sls.sk
27.-30.09. 17 1117 070 XXV. Slovenský angiologický kongres Tatranská Lomnica z.ujlakyova@gmail.com
28.09. 17 1071 090 XXIII. Vakcinačný deň SR Žilina marketing@amedi.sk
28.09. 17 007 006 Diafórum 5 Skalica
28.-29.09. 17 1040 035 Bratislavské onkologické dni Bratislava www.solen.sk
29.09.-1.10. 17 1050 04431 Dni prof. Novotného Bojnice gulisova@sls.sk
29.-30.09. 17 1161 003 2. Ročník NIV Vígľaš