Preventívna medicína VII. a XXII. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti a 55.Východoslovenské lekárske dni (20.11.2018,Košice)

Preventívna medicína VII.