Vyhlásenie SLS a SLK ku kritériám AIFP pre výber lokalít

Vyhlásenie SLS a SLK  kritériám AIFP pre posudzovanie lokalít odborných vzdelávacích podujatí.