57. Dérerov memoriál

57.Dérerov memoriál a Dérerov deň

DÁTUM A MIESTO KONANIA
7. apríl 2017, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava

REGISTRÁCIA
7. apríl 2017 od 8:00 hod