Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/do1306200/www_root/new/class/konfig.php on line 34

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57
SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

Deprecated: Non-static method news::showNews() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 25

Deprecated: Non-static method news::getNews() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 25

Spoločné rokovanie predstaviteľov SLK a SLS dňa 17.03.2015

Dňa 17. marca 2015 sa na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) uskutočnilo rokovanie vedenia SLS so zástupcami Slovenskej lekárskej komory (SLK) k problematike spoločného postupu obidvoch organizácií v oblasti sústavného vzdelávania lekárov.  Prítomní sa dohodli na vytvorení jednej organizácie, napr. „Akreditačná rada“ (názov sa spresní po dohode obidvoch organizácií), ktorá by zastrešovala záujmy obidvoch organizácií v oblasti  zvyšovania kvality a odbornej úrovne vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania lekárov s tým, že v najbližšom období sa budú spoločne podieľať na vypracovaní dokumentov týkajúcich sa vzniku a predmetu činnosti  tejto organizácie.

Prítomní sa tiež zhodli na spoločnom vyhlásení k aktuálnemu zneniu zákona o dani z príjmov fyzických osôb, konkrétne k ustanoveniam o zdaňovaní peňažných a nepeňažných plnení na účely vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Bolo konštatované, že takto prijatý zákon výrazným spôsobom negatívne zasahuje do sústavného vzdelávania všetkých zdravotníckych pracovníkov, najmä budúcich odborníkov na Slovensku. V porovnaní s inými povolaniami ich jednoznačne diskriminuje. Preto Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť vyzývajú širokú odbornú verejnosť na diskusiu o urýchlenej novelizácii zákona, ktorá by v porovnaní s doterajšou právnou úpravou, už neohrozovala účasť lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov na jednorazových vzdelávacích aktivitách sústavného vzdelávania. Predovšetkým, aby bola lepšie vykonateľná a zabránila nadmernej a neefektívnej administratíve všetkých zúčastnených strán (zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec, držiteľ, organizátor podujatí a daňové úrady). Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marián Kollár prijal pozvanie Slovenskej lekárskej spoločnosti na spoločné rokovanie k uvedenej problematike a k Etickému kódexu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, ktoré sa uskutoční 9. apríla 2015.

Zástupcovia obidvoch organizácií sa tiež zaoberali hodnotením zapojenia reprezentantov lekárov do aktuálneho diania a zmien v zdravotníctve (výstavba novej nemocnice, budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, tvorba štandardných diagnostických a terapeutických postupov a podobne). Zhodli sa na zvýšenej potrebe verejného angažovania sa lekárov vo vrcholných funkciách pre zviditeľnenie a lepšie presadenie odborných požiadaviek a potrieb lekárskeho stavu v legislatívnych aj nelegislatívnych materiáloch, ako aj v odbornej praxi.