Odborné vedecké podujatia – marec 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
02.03. 18 1070 044 Pohľady do psychiatrie Košice bielikova@sls.sk
13.03. 18 1097 023 Odborný seminár „Quo vadis medicína“ Bratislava
14.03. 18 1116 030 Svetový deň obličiek Nitra www.farmi-profi.sk
15.03. 18 1083 040 XXVIII. Getlíkov deň Bratislava www.amedi.sk
15.03. 18 1113 065 Brachyterapia karcinómu prostaty Bratislava dbuzekova@solen.sk
15.03. 18 1116 030 Svetový deň obličiek Košice www.farmi-profi.sk
15.-17.03. 18 1010 050 Efektívny manažment parodontológie Bratislava www.zdravyusmev.sk
16.03. 18 1114 038 7. Bioptický deň Bratislava
16.03. 18 1038 047 XIV. jarný reumatologický seminár Piešťany bielikova@sls.sk
16.-18.03. 18 1017 037 Laryngológia Piešťany www.berlina.sk
16.-17.03. 18 1035 032 2. festival Neuro kazuistík Sliač www.amedi.sk
17.-24.03 18 1133 063 Seminár: IV. ročník praktických otázok z lek. praxe Bratislava
20.03. 18 1018 032 Skleróza multiplex 2018 Bratislava www.berlina.sk
20.03. 18 1036 090 XV. vedecko- odborná konferencia NRC pre Surveillance infekčných chorôb v SR Bratislava bielikova@sls.sk
21.03. 18 1058 4496 XXII. Guensbergerov deň Bratislava vician@sls.sk
21.03. 18 1116 030 Svetový deň obličiek Bratislava www.farmi-profi.sk
23.03. 18 1103 080 Transplantačno-nefrologický seminár Martin
23.03. 18 02 006 14. vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. MUDr. R. Koreca, DrSc. Topoľčianky petrovicova@sls.sk
23.03. 18 1065 135 XXVII. deň MUDr. J.Straku Žiar nad Hronom bielikova@sls.sk
23.03. 18 1116 030 Svetový deň obličiek Martin www.farmi-profi.sk
23.-24.03. 18 1139 019 Metabolický syndróm Rajecké Teplice www.cbservices.sk
23.-24.03. 18 1140 040 11. ročník festival kazuistík Žilina
23.-24.03. 18 1068 042 15. Guhrove dni dýchania Tatranská Polianka  ZRUŠENÉ !