Webstránky OZ a pridružených členov SLS

Slovenská spoločnosť akupunktúry www.akupunktura-sls.sk

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie www.ssaki.eu

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk

Slovenská angiologická spoločnosť www.angiology.sk

Slovenská spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva s medicínskej informatiky www.sbimi.sk

Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu www.ssbrm.sk

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie www.sscch.sk

Slovenská dentálnohygienická spoločnosť www.sdhs.sk

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť http://www.sdvs.sk

Slovenskej spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie www.ssdchtech.online

Slovenská diabetologická spoločnosť www.diaslovakia.sk

Slovenská endokrinologická spoločnosť www.endo.sk

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť www.sevs.sls.sk

Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky www.ssedk.sk

Slovenská farmaceutická spoločnosť http://www.sfs-sls.sk

Slovenská spoločnosť farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky http://www.ssflatzp.sk

Slovenská farmakologická spoločnosť www.sfarm.sk

Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie www.fblr.sk

Slovenská fyziologická spoločnosť www.sphys.sk

Slovenská gastroenterologická spoločnosť www.sgssk.sk

Slovenská geriatrická spoločnosť  http://www.slovenskageriatria.sk

Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť www.geriatri.sk

Slovenská glaukómová spoločnosť www.sgls.sk

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť www.sgps.sk

Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy www.ssht.sk

Slovenská hepatologická spoločnosť www.slovhep.sk

Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť http://www.hematology.sk

Slovenská spoločnosť pre hodnotenie zdravotníckych technológií http://www.hta-sls.sk

Slovenská hypertenziologická spoločnosť www.hypertenzia.org

Slovenská chirurgická spoločnosť http://www.slovenskachirurgickaspolocnost.sk

Slovenská spoločnosť chirurgie ruky www.chirurgiaruky.sk

Slovenská spoločnosť infektológov www.infektologia.sk

Slovenská internistická spoločnosť  http://www.sis-sk.sk

Slovenská kardiologická spoločnosť www.sks.sk

Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie http://www.skvir.sk

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie www.sskb.sk

Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie http://www.sskf-sls.sk

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie www.sskm.tym.sk

Slovenská spoločnosť laborantov a asistentov v zdravotníctve www.sslaaz.sk

Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky http://www.sslf.sk

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky www.sslg.sk

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán www.ssplr.sk

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny www.myoskelet-med.sk

Slovenská nefrologická spoločnosť www.nefro.sk

Slovenská neurochirurgická spoločnosť www.neurosurgery.sk

Slovenská neurologická spoločnosť www.sksnes.sk 

Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť www.neuropsychiatria.sk

Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny www.ssnm.sk

Slovenská oftalmologická spoločnosť www.soska.sk

Slovenská onkologická spoločnosť www.onkologia.sk

Slovenská spoločnosť oro-maxilo-faciálnej chirurgie www.saomfs.sk

Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí http://www.somok.sk

Slovenskú spoločnosť pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku www.sso.sk

Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy http://www.sspev.sk

Slovenská parodontologická spoločnosť http://www.perio.sk

Slovenská spoločnosť patológov www.spolocnostpatologov.sk

Slovenská pediatrická spoločnosť www.sls-sps.sk

Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie www.plastchir.sk

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť www.spfs.sk

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti www.primarnapediatria.sk

Slovenská spoločnosť pre probiotiká https://www.probionews.sk/

Slovenská psychiatrická spoločnosť www.psychiatry.sk

Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie www.radiacnaonkologia.sk

Slovenská rádiologická spoločnosť www.slovakradiology.sk

Slovenská reumatologická spoločnosť http://www.sres.sk

Slovenská sexuologická spoločnosť www.sexology.sk

Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny www.zdravyspanok.sk

Slovenská spondylochirurgická spoločnosť www.spine.sk 

Slovenská stomatologická spoločnosť www.slstsp.sk 

Slovenská súdnolekárska spoločnosť http://www.sudnelekarstvo.sk

Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti www.pain.sk

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva www.sstl.sk

Slovenská transplantologická spoločnosť www.transplant.sk

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne www.ssum.sk

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu www.trauma.sk

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof www.urgmed.sk

Slovenská urologická spoločnosť www.sus.sk

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva https://ssvpl.sk/

 

Web stránky sekcií odborných spoločností

Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti   http://www.sekciaklinfarm.sk 

Sekcia gynekologickej urológie pri SGPS www.urogynekologia.sk

Sekcia CA Mammae Slovenskej onkologickej spoločnosti www.sekcama.sk

Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii  SSSaPA www.nefrosestry.sk

Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti http://www.slovenskaneonatologia.sk

Neuromuskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti  www.snmo.sk

Koloproktologická sekcia Slovenskej chirurgickej spoločnosti www.kolorektum.sk

Sekcia endoskopickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti http://www.sech.sk

Sekcia mladých chirurgov Slovenskej chirurgickej spoločnosti http://www.smch.sk

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA https://neonatologickasestra.sk/

 

Web stránky spolkov lekárov a farmaceutov

Spolok slovenských lekárov v Bratislave www.sslba.sk

Spolok lekárov Rimavská Sobota www.spoloklekarovrs.wordpress.com

Spolok lekárov Záhoria http://www.lekarizahoria.sk

 

Web stránky pridružených členov SLS

Slovenská asociácia aterosklerózy www.saa.sk

Slovenská ortodontická spoločnosť www.orto.sk

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť www.ortopedia.sk

Vážení návštevníci, web sls.sk používa cookies pre štatistické účely. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s ich používaním. _

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť