História Slovenskej lekárskej spoločnosti Účelová publikácia vydaná pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenskej lekárskej