Vyhlásenia Prezídia SLS k škodlivej polemike o predpisovaní liekov

VYHLÁSENIE PREZÍDIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI (SLS) K ŠKODLIVEJ POLEMIKE O PREDPISOVANÍ LIEKOV

Prezídium SLS so znepokojením zaznamenalo vznik závažnej legislatívnej chyby, ktorú predstavuje nedávne prijatie novely zákona č. 362/2011 Z. z. osobitne v oblasti predpisovania liekov. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa totiž touto novelou zavádzajú do praxe viaceré neracionálne zmeny, ktoré sú čiastočne aj nevykonateľné a ktoré priamo ohrozujú dostupnosť potrebných liekov pre veľkú časť občanov Slovenskej republiky (SR). Zvlášť pre osoby vo vyššom veku a osoby trpiace viacerými závažnými chorobami alebo poruchami zdravotného stavu.

Prezídium SLS promptne zaujalo k uvedenému problému zásadné, konštruktívne stanovisko, a to svojím listom zo dňa 11. januára 2022, ktorý adresovalo ministrovi zdravotníctva SR, Výboru NR SR pre zdravotníctvo, ako aj najvyšším ústavným činiteľom. V tomto naliehavom podnete Prezídium SLS žiada okamžité pozastavenie účinnosti vecne chybných a pre prax neprijateľných ustanovení novelizovaného právneho predpisu a urgentné riešenie súvisiacich zdravotno-organizačných a ďalších problémov na patričnej odbornej a etickej úrovni. Cieľom musí byť dosiahnutie racionálnych, vykonateľných riešení v záujme zabezpečenia adekvátnej dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Osobitne na úseku racionálnej preskripcie liekov a realizácie zmysluplnej štátnej liekovej politiky.

Prezídium SLS s poľutovaním konštatuje, ako sa možno presvedčiť aj z medializovaných, čiastočne zavádzajúcich vyjadrení či dokonca verejných výziev, ktoré sa obracajú na širokú odbornú a laickú verejnosť, zo strany iniciátorov spomínanej právnej úpravy a niektorých z jej predkladajúcich poslancov NR SR, že namiesto hľadania možností urýchlenej nápravy tieto osoby trvajú na svojich chybných stanoviskách a pokúšajú sa ďalej znepokojovať a miasť širokú odbornú i pacientsku verejnosť.

Prezídium SLS upozorňuje, že takéto aktivity sú v príkrom rozpore s príslušnými požiadavkami profesijnej etiky aj odbornosti. Navyše, tieto aktivity by mohli vo verejnosti navodzovať nesprávny a veľmi škodlivý dojem, akoby v danej veci išlo o konflikt medzi všeobecnými praktickými lekármi a lekármi iných medicínskych špecializácií. V skutočnosti ale ide o nové, vecne a legislatívne chybné opatrenia, ktoré nijako neprispievajú k riešeniu rokmi nahromadených, dlhodobo neriešených odborných a zdravotnícko-organizačných problémov slovenského zdravotníctva. V tomto prípade koncentrovaných do oblasti racionálnej preskripcie a dostupnosti potrebných liekov.

Prezídium SLS opätovne vyzýva adresátov svojho naliehavého listu zo dňa 11. januára 2022 na zabezpečenie urgentného riešenia vzniknutej nebezpečnej a zjavne škodlivej situácie, a to v zmysle návrhov, ktoré spomínaný list obsahuje.

Prezídium SLS zároveň žiada Ministerstvo zdravotníctva SR a Národnú radu SR o prioritné, urýchlené riešenie nahromadených problémov slovenského zdravotníctva, ktoré už dlhšie bezprostredne ohrozujú dostupnosť a primeranú kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú je možné poskytnúť na území SR.

Prezídium SLS zdôrazňuje, že konštruktívne riešenie týchto problémov je možné dosiahnuť len v úzkej spolupráci a súčinnosti všetkých zainteresovaných odborných a ďalších zložiek. Medzi nimi nemôžu chýbať, vo vzájomnej spolupráci a súčinnosti, zástupcovia všeobecného praktického lekárstva a všetkých lekárov – špecialistov, reprezentanti sestier a ďalších zdravotníckych profesií, akademického sektora, výrobcov a dodávateľov, zástupcovia pacientov, predstavitelia poskytovateľov ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti a zástupcovia všetkých zdravotných poisťovní. Samozrejmou požiadavkou je účasť a súčinnosť príslušných politických predstaviteľov – naprieč celým aktuálnym politickým spektrom, ako aj predstaviteľov dotknutých ministerstiev a štruktúr štátnej správy na všetkých jej organizačných úrovniach. Nevyhnutná je tiež  adekvátna medzirezortná spolupráca a súčinnosť.

Prezídium SLS  je presvedčené, že iba takýmto prístupom sa dá dospieť k zmysluplným a urgentne potrebným riešeniam, ktoré budú v záujme všetkých občanov SR.

 

18. január 2022          Prezídium SLS

 

 

Vážení návštevníci, web sls.sk používa cookies pre štatistické účely. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s ich používaním. _

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť