Prezídium SLS

PREZÍDIUM Slovenskej lekárskej spoločnosti (2021-2024)
Prezident:
Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH, akademik UčSS
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
e-mail: janbreza@gmail.com
Vedecký sekretár:
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Ústav patológie a klinickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52965400, e-mail: marian.bernadic@fmed.uniba.sk
I. viceprezident:
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. Interná klinika LF UK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02/48234108, 48234105, e-mail: payer@ru.unb.sk
II. viceprezident:
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.                                                                                                         
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy
Tel.: 52/4414284, e-mail: ivan.solovic@vhagy.sk
III. viceprezident:
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra klinickej farmakológie LF SZU, Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava
Tel.: 02/59370547, e-mail: jozef.glasa@szu.sk, jozef_glasa@yahoo.com
Členovia:

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC.

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

MUDr. Peter Makara, MPH

Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim.prof.

Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., MHA

Vážení návštevníci, web sls.sk používa cookies pre štatistické účely. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s ich používaním. _

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť