Prezídium SLS

PREZÍDIUM Slovenskej lekárskej spoločnosti
Prezident:
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
Urologická klinika UNB L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel.: 02/59542265, fax: 5954 3578, e-mail: janbreza@gmail.com
Vedecký sekretár:
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Ústav patológie a klinickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52965400, e-mail: marian.bernadic@fmed.uniba.sk
I. viceprezident:
 Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. Interná klinika LF UK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02/48234108, 48234105, e-mail: payer@ru.unb.sk
II. viceprezident:
 Prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043/4134185, e-mail: jan.danko@jfmed.uniba.sk
III. viceprezident:
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚFKEF a ÚZE SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava
Tel.: 02/59370769, e-mail: jozef.glasa@szu.sk
Členovia:

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 02/68673679, e-mail: borovsky@pe.unb.sk

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 055/6403790, fax: 055/7898546, e-mail: zuzana.gdovinova@upjs.sk

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie UNLP, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Tel.: 055/6152218, e-mail: jarcuska@gmail.com

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA
Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov JLF UK, UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043/4203254, 4203959, e-mail: jesenak@gmail.com

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., Čestný prezident SLS
Klinika TaRCH UNB, Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
Tel./fax: 02/59370586, e-mail: peter.kristufek@szu.sk

Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim.prof.
Katedra klinickej imunológie a alergológie SZU, Americké nám. 3, 811 07 Bratislava Tel./fax: 02/52966093, e-mail: peter@bonusccs.sk

Prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.
Kardiologická klinika NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou, 833 48 Bratislava
Tel.: 02/32321527, e-mail: riecansky.prof@gmail.com

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59 371 448, e-mail: sebovairina95@gmail.com

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA
Dermatovenerologická klinika UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel.: 02/57290270, e-mail: simaljakova@gmail.com

Vážení návštevníci, web sls.sk používa cookies pre štatistické účely. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s ich používaním. _

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť