Slovenská lekárska spoločnosť k reforme zdravotníctva SR a spôsobu jej realizácie (17.6.2005)