VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov 2. a 3. júna 2016, Hotel Glamour

1.informácia (PDF)   |   REGISTRÁCIA

 

Tématické zameranie podujatia:

  • cievne mozgové príhody- intervenčné a konzervatívne prístupy,
  • neuroonkológia,
  • vertebrogénne choroby- zameranie aj na prevenciu a riešenie komplikácií,
  • Parkinsonová choroba,
  • neurochirurgické prístupy pri traumách mozgu, miechy a PNS,
  • neuromuskulárne ochorenia,
  • SM- neuroimunologická problematika a likvorológia,
  • varia.

Termín podania prednášok

Aktívna účasť, zaslanie prednášok do 30.4.2016

Odborný garant

Doc. MUDr. Špalek Peter, PhD.

Kontakt a koordinátor podujatia

MUDr. Suč Martin, primár neurolog. odd. Michalovce, t.č.- 0905/946724, e-mail- martin.suc@svetzdravia.com.

 

Kongresový poplatok

45 euro /20 euro registračný poplatok + 25 euro poplatok na stravu a zábavu/- platí sa celý poplatok, buď bankovým prevodom alebo na mieste.

Platba bankovým prevodom:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
VS: 16 1080 032
V správe pre príjemcu: meno a priezvisko

Kredity

Podujatie je zaradené do hodnotenia ARS CME.

Predpokladaný časový rozvrh odborného programu

Začiatok 2. júna o 8.00 hod.- registrácia, 9.00- 12.30 hod.
– odborný program, 12.30-13.30 hod.- obedová prestávka, 13.30-18.00 hod.- odborný program, 20.00 hod.- spoločné posedenie, 3.júna- 9.00- 13.00 hod.- odborný program, 13.00- 14.00 hod.- obedová prestávka a následne ukončenie podujatia.

Ubytovanie

individuálne /Hotel Glamour, Hotel Poštár, Hotel Chemes, Hotel Felícia, Hotel Energetik, Penzión Hedera…/.