Členstvo v SNeS
Za člena Slovenskej neurologickej spoločnosti sa môžete prihlásiť cez Slovenskú lekársku spoločnosť. Príslušné tlačivá nájdete na web-stránke: http://www.sls.sk/10.html