Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia
Výbor

Predseda výboru

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

 

Členovia výboru:

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

prim. MUDr. Georgi Krastev, PhD.

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

MUDr. Norbert Leško

MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

 

Členovia dozornej rady:

MUDr. Róbert Garay, PhD.

prim. MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.

MUDr. Miroslav Mako

 

Kontakt

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Neurologická klinika UPJŠ LF a UN LP

Trieda SNP 1, 040 11 Košice

tel. 00421 556403722

e-mail: zuzana.gdovinova@upjs.sk