ARS CME – štatút, prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí v e-Kredit systéme na www.kreditycme


ARS CME – prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí do elektronického kreditného systému CME
(EKS CME) na www.kreditycme.sk

Dokument na stiahnutie (PDF)


Štatút Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie

Štatút ARS CME (pdf)