Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdeláva

Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov.

Dokument vo formáte PDF