SSVSD (kód 085) zmenila svoj názov

Slovenská lekárska spoločnosť oznamuje, že Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti (SSVSD, kód 085) zmenila svoj názov na Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS (SSPPS, kód 085)