Výsledky volieb Spoločnosti pre cievny prístup SSCP

Výsledky volieb Spoločnosti pre cievny prístup SSCP

Funkcia Meno Titul
Prezident Frankovičová Mária Prof., MUDr., PhD.
Vedecký sekretár Širila Miroslav MUDr.
1. podpredseda Róland Róbert MUDr.
Dozorná rada 1 Oláh Peter MUDr.
Dozorná rada 2. Majerníková Mária MUDr., PhD.
Dozorná rada 3. Balajtiová Eva MUDr.
Člen výboru Kubíková Mária MUDr., PhD.
Člen výboru Necpal Roman MUDr.
Člen výboru Rosenberger Jaroslav MUDr., PhD.
Člen výboru Sihotský Vladimír MUDr., PhD.
Člen výboru Šinák Igor MUDr., PhD.
Pokladník Staško Pavel MUDr., PhD.