Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup.

Zápisnica (pdf)