Brožúry

Slovenská lekárska spoločnosť vydala v roku 2008 preklad anglickej verzie Príručky lekárskej etiky, ktorú v roku 2005 vydala Svetová lekárska asociácia (WMA)

Príručka lekárskej etiky (PDF)