O nás

Slovenská lekárska spoločnosť, ako asociácia odborných medicínskych a farmaceutických spoločností, regionálnych spolkov lekárov a farmaceutov, je občianskym združením, ktoré reprezentuje takmer 20 tisícová členská základňa, z toho viac ako 15 tisíc lekárov a iných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním pracujúcich v zdravotníctve a takmer 4 tisíc zdravotníckych pracovníkov so stredoškolským a vyšším vzdelaním (sestry, ošetrovateľky, technickí asistenti).
Logá SLS, SLS (OZ) a pridružených členov SLS
Sídlo, kontaktná adresa, fakturačné údaje
Web stránky OZ a pridružených členov SLS
Členstvo SLS v medzinárodných mimovládnych organizáciách
Fotogaléria
Nadácia Dom zdravotníkov
Partneri