Sídlo, kontaktná adresa, fakturačné údaje

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Telefóny:
ústredňa: +421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
sekretariát SLS: + 421 2 5292 2020
prezident SLS: + 421 2 5292 2012

Fax:
faxové číslo SLS: + 421 2 5263 5611
faxové číslo kongresové odd.: + 421 2 5292 2022

e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

Kongresové odd.: www.sls.sk

Bankové spojenie:

VÚB Bratislava-mesto
č. ú.: 4532-012/0200
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012

IČO: 00178624
DIČ: 2020795689
IČ DPH: SK2020795689

Orientačná mapa:


View Larger Map