Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/do1306200/www_root/new/class/konfig.php on line 34

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57
SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

Deprecated: Non-static method news::showNews() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 25

Deprecated: Non-static method news::getNews() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 25

Web stránky OZ a pridružených členov SLS

Slovenská spoločnosť akupunktúry www.akupunktura-sls.sk

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie www.ssaki.eu

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk

Slovenská angiologická spoločnosť www.angiology.sk

Slovenská spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva s medicínskej informatiky www.sbimi.sk

Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu www.ssbrm.sk

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie www.sscch.sk

Slovenská dentálnohygienická spoločnosť www.sdhs.sk

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť www.sds-sk.sk

Slovenská diabetologická spoločnosť www.diaslovakia.sk

Slovenská endokrinologická spoločnosť www.endo.sk

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť www.sevs.sls.sk

Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky www.ssedk.sk

Slovenská farmaceutická spoločnosť www.sfs.herba.sk

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku www.farmako-ekonomika.sk

Slovenská farmakologická spoločnosť www.sfarm.sk

Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie www.fblr.sk

Slovenská fyziologická spoločnosť www.sphys.sk

Slovenská gastroenterologická spoločnosť www.sgssk.sk

Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť www.geriatria.sk

Slovenská glaukómová spoločnosť www.sgls.sk

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť www.sgps.sk

Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy www.ssht.sk

Slovenská hepatologická spoločnosť www.hepatology.sk

Slovenská hypertenziologická spoločnosť www.hypertenzia.org

Slovenská chirurgická spoločnosť www.schs.sk

Slovenská spoločnosť chirurgie ruky www.chirurgiaruky.sk

Slovenská spoločnosť infektológov www.infektologia.sk

Slovenská internistická spoločnosť www.internistickaspolocnost.sk

Slovenská kardiologická spoločnosť www.cardiology.sk

Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie www.angio.sk

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie www.sskb.sk

Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie www.klinickafarmakologia.sk

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie www.sskm.tym.sk

Slovenská spoločnosť klinickej neurofyziológie www.neurofyziologia.sk

Slovenská spoločnosť laborantov a asistentov v zdravotníctve www.sslaaz.sk

Slovenská laseroterapeutická spoločnosť www.slts.sk

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky www.sslg.sk

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán www.ssplr.sk

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny www.myoskelet-med.sk

Slovenská nefrologická spoločnosť www.nefro.sk

Slovenská neurochirurgická spoločnosť www.neurosurgery.sk

Slovenská neurologická spoločnosť www.snes.sk

Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť www.neuropsychiatria.sk

Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny www.ssnm.sk

Slovenská oftalmologická spoločnosť www.soska.sk

Slovenská onkologická spoločnosť www.onkologia.sk

Slovenská spoločnosť oro-maxilo-faciálnej chirurgie www.saomfs.sk

Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí www.osteoporoza.sk

Slovenskú spoločnosť pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku www.sso.sk

Slovenská spoločnosť patológov www.spolocnostpatologov.sk

Slovenská pediatrická spoločnosť www.sls-sps.sk

Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie www.plastchir.sk

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť www.spfs.sk

Slovenská psychiatrická spoločnosť www.psychiatry.sk

Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie www.radiacnaonkologia.sk

Slovenská rádiologická spoločnosť www.slovakradiology.sk

Slovenská reumatologická spoločnosť www.srs-sls.sk

Slovenská spoločnosť revízneho lekárstva www.ssrl.sk

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek www.sssapa.sk

Slovenská sexuologická spoločnosť www.sexology.sk

Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny www.zdravyspanok.sk

Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti www.pain.sk

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva www.sstl.sk

Slovenská transplantologická spoločnosť www.transplant.sk

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne www.ssum.sk

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu www.trauma.sk

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof www.urgmed.sk

Slovenská urologická spoločnosť www.sus.sk

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva www.vpl.sk

Slovenská spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu www.brain.sav.sk/societyWeb stránky sekcií odborných spoločností

Sekcia gynekologickej urológie pri SGPS www.urogynekologia.sk

Sekcia CA Mammae Slovenskej onkologickej spoločnosti www.sekcama.sk

Sekcia mikrobiologických laborantov SSLAZ www.mikrolaborant.sk

Psychofarmakologická sekcia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti www.psychofarm.sk

Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii  SSSaPA www.nefrosestry.sk

Neuromuskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS www.snmo.skWeb stránky spolkov lekárov a farmaceutov

Spolok slovenských lekárov v Bratislave www.sslba.sk

Spolok lekárov Rimavská Sobota www.spoloklekarovrs.wordpress.com

Spolok lekárov Záhoria www.spoloklz.skWeb stránky pridružených členov SLS

Slovenská asociácia aterosklerózy www.saa.sk

Slovenská ortodontická spoločnosť www.orto.sk

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť www.ortopedia.sk