Odborné vedecké podujatia - apríl 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
07.04. 17 1065 023 57. Dérerov memoriál Bratislava marketing@amedi.sk
20.-21.04. 17 1034 040
Pediatria pre prax
Bratislava www.solen.sk
21.-22.04. 17 1054 078 13. Osteofórum Košice vician@sls.sk
24.-25.04. 17 1066 090 XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny Tále marketing@amedi.sk
27.-28.04. 17 1035 03222
X. neuromuskulárny kongres
Bratislava www.solen.sk
27.-28.04. 17 1080 018 IX. Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou Bratislava idlbekova@farmi-profi.sk
28.04. 17 1047 069
10. deň kliniky algeziológie
Banská Bystrica
bielikova@sls.sk