Odborné vedecké podujatia - august 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník