Odborné vedecké podujatia - december 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
08.12. 17 1075 040
XIX. Prešovský pediatrický deň
Prešov marketing@amedi.sk
08.12. 17 1088 019 Monotematický hepatologický deň Bratislava