Odborné vedecké podujatia - január 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
19.-21.01. 17 1020 090 VIII. slovenský vakcinologický kongres Štrbské Pleso bielikova@sls.sk
19.-21.01. 17 1024 009 XIV. celoslovenský seminár detských endokrinológov bielikova@sls.sk
24.01. 17 1023 124 Vedecká pracovná schôdza Rožňava bielikova@sls.sk
25.01. 17 1021 129 Vedecká pracovná schôdza Trenčín bielikova@sls.sk
25.01. 17 1046 104 Odborný seminár D. Streda bielikova@sls.sk
26.01. 17 1002 133
XV. Kleiblove lekárske dni Záhoria
Skalica bielikova@sls.sk
26.01. 17 1045 063 Medicamenta Nova Bratislava bielikova@sls.sk
27.-28.01. 17 1019 042 GOLD 2017 Starý Smokovec bielikova@sls.sk
27.-28.01. 17 1048 009 Endokrinologické edukačné fórum Vyhne petrovicova@sls.sk
27.-29.01. 17 1009 018
Aktuality v hematológii
Vígľaš bielikova@sls.sk