Odborné vedecké podujatia - júl 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník