Odborné vedecké podujatia - máj 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
03.05. 17 1036 001 VII. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava www.solen.sk
12.-13.05. 17 1067 085 2. dni primárnej pediatrie Demänovská dolina marketing@amedi.sk
12.-13.05. 17 1076 018 Myelómové fórum 2017 Bratislava www.rowex.sk
18.-19.05. 17 1017 03594 22. konferencia SEKCAMA Bratislava gulisova@sls.sk
18.-19.05. 17 1037 038 Dni molekulovej patológie Martin www.solen.sk
18.-20.05. 17 1092 091 V. kongres SGIS Piešťany beata.kapustova@progress.eu.sk
18.-20.05. 17 1016 019 45. Májové hepatologické dni Donovaly bielikova@sls.sk
18.-20.05. 17 1013 003 24. kongres SSAIM Jasná kurucova@sls.sk
19.-20.05. 17 1094 038 24. zjazd sl. a čs.patológov Senec cytopathos@cytopathos.sk
22.-23.05. 17 1049 020 XIII. dni hygieny detí a mládeže Bratislava kurucova@sls.sk
22.-24.05. 17 1014 028 XXVI. Dni klinickej mikrobiológie Nový Smokovec gulisova@sls.sk
24.-26.05. 17 1008 057
XX. sl.kongres úrazovej chirurgie
Bratislava zdenkopapay@argusmedia.sk