Odborné vedecké podujatia - september 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
07.-09. 17 1003 046
Zasadnutie UEMS
Bratislava bielikova@sls.sk
18.-20.09. 17 1006 020
XXV. odb.konferencia Životné podmienky a zdravie
Nový Smokovec
kurucova@sls.sk
20.-22.09. 17 1025 061
49. dni posudkového lekárstva
Levice bielikova@sls.sk
21.-22.09. 17 1039 087
IX. pracovné dni neuropsychiatrie Levoča www.solen.sk
22.-23.09. 17 1070 007 32. celoštátna konferencia sp. dorastového lekárstva Staré Hory marketing@amedi.sk
28.09. 17 1071 090 XXIII. Vakcinačný deň SR Žilina marketing@amedi.sk
28.-29.09. 17 1040 035
Bratislavské onkologické dni
Bratislava www.solen.sk
29.09.-1.10. 17 1050 04431 Dni prof. Novotného Bojnice gulisova@sls.sk