Organizačná štruktúra SLS

PREZÍDIUM Slovenskej lekárskej spoločnosti - funkčné obdobie 2016 - 2019
Dozorná rada Slovenskej lekárskej spoločnosti funkčné obdobie 2016 – 2019
Odborné spoločnosti SLS (kódy, názvy a počty členov)