Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/do1306200/www_root/new/class/konfig.php on line 34

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57

Deprecated: Non-static method gallery::getGallery() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 57
SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

Deprecated: Non-static method news::showNews() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 25

Deprecated: Non-static method news::getNews() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/do1306200/www_root/new/class/newsList.php on line 25

Prezídium SLS

PREZÍDIUM Slovenskej lekárskej spoločnosti
funkčné obdobie 2016 - 2019

Prezident:

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA
Urologická klinika UNB L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel.: 02/59542265, fax: 5954 3578, e-mail: janbreza@gmail.com

Vedecký sekretár:

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Ústav patológie a klinickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52965400, e-mail: marian.bernadic@fmed.uniba.sk

I. viceprezident:

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. Interná klinika LF UK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02/48234108, 48234105, e-mail: payer@ru.unb.sk

II. viceprezident:

Prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043/4134185, e-mail: jan.danko@jfmed.uniba.sk


Členovia:

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 02/68673679, e-mail: borovsky@pe.unb.sk

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 055/6403790, fax: 055/7898546, e-mail: zuzana.gdovinova@upjs.sk

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚFKEF a ÚZE SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava
Tel.: 02/59370769, e-mail: jozef.glasa@szu.sk

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie UNLP, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Tel.: 055/6152218, e-mail: jarcuska@gmail.com

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA
Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov JLF UK, UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043/4203254, 4203959, e-mail: jesenak@gmail.com

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., Čestný prezident SLS
Klinika TaRCH UNB, Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
Tel./fax: 02/59370586, e-mail: peter.kristufek@szu.sk

m. prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.
Katedra klinickej imunológie a alergológie SZU, Americké nám. 3, 811 07 Bratislava Tel./fax: 02/52966093, e-mail: peter@bonusccs.sk

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., DrSc.
Kardiologická klinika NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou, 833 48 Bratislava
Tel.: 02/32321527, e-mail: riecansky.prof@gmail.com

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/7969103, fax:033/7721192, e-mail: rovensky@nurch.sk

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59 371 448, e-mail: irina.sebova@gmail.com

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel.: 02/57290270, e-mail: maria.simaljakova@sm.unb.sk