57.Dérerov memoriál a Dérerov deň DÁTUM A MIESTO KONANIA 7.