História Slovenskej lekárskej spoločnosti Účelová publikácia vydaná pri príležitosti 50.